Oświetlenie

Projekt oświetlenia jest nieodzownym elementem projektowania wnętrz. TerczynskaDesign wychodzi poza jego ramy i proponuje projekty lamp i opraw sufitowych do wykonania.