Zasady współpracy

Pierwsza wizyta architekta w obiekcie, którego dotyczył będzie projekt jest bezpłatna i niezobowiązująca. Jeśli obiekt jest w trakcie budowy jak np. mieszkanie deweloperskie, to posługujemy się rysunkami i danymi od dewelopera.  Na tej podstawie przygotowujemy ofertę i projekt wnętrz.

Na pierwszym spotkaniu ustalany jest zakres prac projektowych oraz szczegółowe zasady współpracy, które są niezbędne do przygotowania oferty cenowej.( każdy projekt ze względu na zróżnicowane warunki kontraktów wyceniany jest indywidualnie)

Oferta jest przesyłana drogą e-mail.

Jeśli oferta zostanie zaakceptowana,  przystępujemy do rozpoczęcia prac i jednocześnie podpisujemy umowę z inwestorem.

Pierwszym krokiem z naszej strony jest przygotowanie jednej wizualizacji koncepcyjnej ustalonego wnętrza,  w celu sprawdzenia spójności naszej pracy względem Państwa oczekiwań.

Prace projektowe przeprowadzane są etapami.

I etap - projekt koncepcyjny wnętrz- wykonujemy rysunki w postaci rzutów poziomych wnętrz oraz w określonych przypadkach proste wizualizacje koncepcyjne.

II etap - projekt koncepcyjny wnętrz- po uzgodnieniu rysunków pierwszego etapu, wykonujemy wizualizacje koncepcyjne wnętrz

III etap - projekt wnętrz- na podstawie zaakceptowanych koncepcji, przygotowujemy projekty branżowe:

  • inwentaryzacja obiektu(opcjonalnie)
  • projekt usytuowania ścian działowych(opcjonalnie)
  • projekt ewentualnej zabudowy gipsowo-kartonowej(sufity obniżone, wnęki, półki, pilastry itp.)
  • projekt oświetlenia i usytuowania punktów elektrycznych
  • projekt sanitarny- usytuowanie urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, miska ustępowa itp. )
  • projekt okładzin ściennych i podłogowych
  • projekt usytuowania mebli i elementów dekoracyjnych
  • projekt kolorystyki wnętrz
  • zestawienie materiałów i elementów wyposażenia

Do usługi projektowej włączamy również doradztwo i zakupy z klientem

Na życzenie inwestora poprowadzimy nadzór autorski nad realizacją projektu.

Większe inwestycje są objęte ubezpieczeniem.